20 years experience in the IT world!

Кариери

Помлад сметководител

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на…

Mid/Sr. Front-End Developer

AITONIX is one of the largest IT wholesale distribution and software design company that operates on the Macedonian market and the neighboring markets as well, including Albania, Kosovo and Bulgaria.…

Проект асистент

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на…