20 years experience in the IT world!

За нас

AITONIX е една от най-големите компании за IT дистрибуция и разработка на софтуер, която оперира на македонския пазар и на пазарите в съседните Балкански държави (Албания, Косово, България). Благодарение на бизнес принципите си и политиката за качеството на услугите, които предлагаме, успяхме да станем ключов фактор в IT сектора в Македония. AITONIX е официален дистрибутор на някои от най-популярните IT брандове като Acer, Dell, Lenovo, Lexmark, Microsoft, Xerox итн. Освен дистрибуция на IT продукти, компанията ни има експертен отдел за разработка на специализирани софтуерни решения. Важна част от услугите, които предлагаме е и постпродажното облсужване в сертифицираня сервиз на компанията който отговаря на необходимите международни стандарти. С цел успешното извршване на работните задачи, улеснен модел на комуникация и ефективност, компанията е организирана в следните сектори:

 • Продажба
 • Продукт мениджмънт
 • Сервиз и техническа поддръжка
 •  IT отдел
 • Финанси и администрация
 • Логистика
 • Маркетинг
Мисия

Нашата мисия е да бъдем разпознаваема ICT компания на македонския и регионален пазар на технологии, предлагайки широко портфолио на висококачествени продукти и услуги. Гордеем се с изградените отношения с нашите партньори и клиенти и всекидневно инвестираме в тяхното развитие и усъвършенстване. Нашите партньори могат да разчитат на нас във всяка стъпка от работата и бизнес процесите. Влагаме желание, професионализъм и труд, благодарение на които AITONIX е класирана като една от 200 най-успешни компании в Македония..

Визия

Нашата визия за развитието на компанията е фокусирана на ICT продуктите и решенията като неделима част от живота на модерния човек. Вярваме, че тяхното влияние и върху бизнеса постоянно ще се увеличава, затова ние се фокусираме на развитието на модерни технологични решения, които могат да се имплементираат и да подобрят бизниса на компаниите в региона.

История

Компанията е основана през 2000-та година под името “ТДК Компютри” и основна дейност продажба на компютери и компютърно оборудване. В продължение на годините дейноста на компанията се разшири и навлезе и в други сегменти, включвайки дистрибуција на разнообразни IT продукти от най-популярните световни марки, инвестирахме в изграждането на модерен сервизен център и отдел за разработка на софтуерни решения за нуждите на нашите клиенти. Днес AITONIX е една од водещите ICТ компании в Македония, фокусирана на това да разпознае нуждите на пазара и клиентите и да предложи функционални и цялостни ICT решения.

Стандарди на работење

 • АЙТОНИКС със своя дългогодишен опит, експертност и професионалност предлага на клиенти си качествени продукти и услуги, които отговарят на всички нормативни изисквания и са в съгласност със международните стандарти за работа в областа на търговията с компютърно оборудване, сервиз и разработване на софтуер.
 • АЙТОНИКС постоянно следи степента на задоволство на клиентите си, вслушва се в техните препоръки, изисквания и рекламации и ги използва за подобряване на характеристиките на продуктите и услугите си и за усъвършенстване на системата за управление на качеството.
 • АЙТОНИКС като една от най-големите дистрибуторски компании за продажба на едро на IT продукти, се стреми към поддържане на висок професионализъм и лоялност към своите партньори и клиенти
 • Ръководството на АЙТОНИКС осигурява мотивация, съпричастност и посвещаване към реализирането на стратегическите цели на компанията.
 • АЙТОНИКС се стреми да поддържа екип от висококвалифицирани и мотивирани служители, които разбират важността на своите действия, с което се осъществява безпроблемна, навременна и точна комуникация и дистрибуция на информациите.
 • АЙТОНИКС поддържа Системата за управление на качеството в съгласност с изискванията на барањата на международния стандарт ISO 9001:2015.
 • АЙТОНИКС се стреми своевременно да идентифицира рисковете и възможностите в работата и проактивно да управлява с тях, с цел насърчаване и подобряване на продуктите, услугите, процесите и Системата за управувление на качеството.
 • АЙТОНИКС в своята работа прилага процесен подход и върши идентификация, планиране, въвеждане, контрол и постоянно подобряване на всички процеси, които имат влияние върху качеството на продуктите и услугите. Определя и събира неопходимата информация за протичането на тези процеси и измерва резултатите по опношение на тяхната продуктивност.
 • Ръководството периодично извършва контрол на политиката, функционирането на Системата за управление на качеството, изпълняването и поставянето на нови цели за качество.
 • АЙТОНИКС декларира, че главна цел на ръководството и целия екип е да създава и доставя на своите клиенти продукти и услуги в съгласност с техните изисквания за качество и да гарантира конфиденциалност, цялостност и контролиран достап до информацията, която се съдържа в процесите извършвани в компанията.
 • АЙТОНИКС ясно определя информационната сигурност, нейните цели, области и степени на значение като механизми за защита и/или използване на информацията. На тази основа, АЙТОНИКС планира ефективни организационни мерки които гарантират постигане на поставените цели и се базираат на основните принципи на информационната сигурност.
 • АЙТОНИКС постоянно увеличава нивото на информационната сигурност и защитата на информациите от широкия диапазон на опасности, за да гарантира постоянство на процесите, защита на бизнес интересите и увеличаване на конкурентността и бизнес възможностите на компанията.
 • АЙТОНИКС утврдува критериуми врз основа на кои се врши проценка на ризикот и спроведува мерки за намалување на ризикот.
 • АЙТОНИКС постоянно следи, изучува и внася най-новите научно – технически достижения в системата за управление на информационната сигурност.
 • АЙТОНИКС има висококвалифицирани и мотивирани служители, които извършват навременно и на професионално ниво задачите за осигуряване на информационна сигурност.
 • АЙТОНИКС се стреми секој вработен да си ја осознава важноста на своето работење и да учествува активно во процесот на усовршување на системот за управување со информациска безбедност.В процеса на имплементация, поддръжка и усъвършенстване на Системата за управление на сигурноста на информацията, АЙТОНИКС работи в съгласност с ISO 27001:2013 и други международни и национални стандарти както и актуалните законови регулативи.Политиката на АЙТОНИКС е одобрена от ръководството на компанията.
 • АЙТОНИКС се стреми към реализиране на висококачествено внедряване и разработване на софтуерни решения съобразно специфичните нужди на клиентите;
 • АЙТОНИКС предлага ефективна и непрекъсната поддръжка на имплементираните софтуерни приложения сред своите клиенти;
 • АИТОНИКС идентифицира и анализира изискванията на своите клиенти по отношение на усъвършенстването на внедрените софтуерни приложения и им предоставя най-подходящото решение според техните нужди;
 • АЙТОНИКС има висококвалифицирани служители, необходими лицензи и оборудване за осигуряване на надеждно и качествено обслужване и поддръжка на ИТ оборудване;
 • АЙТОНИКС се стреми своевременно да идентифицира рисковете, свързани с предоставянето на висококачествени услуги и активно да ги управлява, за да подобри Системата за управление на услугите;
 • АЙТОНИКС непрекъснато подобрява дейността си чрез въвеждане на технологични иновации, развиване на знания, умения и високо качество на всички предлагани услуги;
 • Ръководството на АЙТОНИКС осигурява мотивация, ангажираност и отдаденост към постигането на целите за управление на услугите.
 • АЙТОНИКС поддържа Системата за управление на ИТ услуги в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 20000-1: 2011;
 • Ръководството на АЙТОНИКС периодично осъществява контрол върху политиката, функционирането на Системата за управление на услугите, както и поставянето на цели за подобряване на услугите.