20 years experience in the IT world!

Кариери

Специјалист за Дигитален Маркетинг

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на…

Senior Network Engineer

AITONIX is one of the largest IT wholesale distribution and software design company that operates on the Macedonian market and the neighboring markets as well, including Albania, Kosovo and Bulgaria.…