20 years experience in the IT world!

Kontakt

Shitje

Adresë: Rr. Vasil Gjorgov 20A ,Manhattan Business Center , kati i parë 1000 Shkup, Maqedoni
Telefon: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225
Fax: +389-(0)2-322-1966
Е-mail: sales@aitonix.mk

Оrrari I punës:
Hënë – Premte 09:00h – 17:00h

Finansa

Adresë: Rr. Vasil Gjorgov 20A ,Manhattan Business Center , kati i parë 1000 Shkup, Maqedoni
Telefon: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225
Fax: +389-(0)2-322-1966
Е-mail: sales@aitonix.mk

Оrrari I punës:
Hënë – Premte 09:00h – 17:00h

Qendra e servisimit

Adresë:  Rr. Vasil Gjorgov 33 ,lokali 2 -Në kullën përball QT – Kapishtec 1000 Shkup, Maqedoni
Telefon: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225, 080044 444
Fax: +389-(0)2-322-1966
Е-mail: support@aitonix.mk
Hënë – Premte 09:00h – 17:00h
Оrrari I punës:
Hënë – Premte 09:00h – 17:00h
Shtunë 10:00 – 15:00

Magazin

Adresë:  Rr. 15ti Korpus nr. 2, magazina nr. 7 në Fershped 1000 Shkup, Maqedoni
Telefon: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225
Fax: +389-(0)2-322-1966