20 years experience in the IT world!

Servis

Qendra moderne e servisimit plotëson të gjitha standardet ndërkombëtare për punë dhe posedon të gjitha certifikatat e nevojshme për kualitetin e shërbimit . Ekipi ynë i kualifikuar do të kujdeset për pajisjet tuaja në mënyrë efikase dhe në kohë.Me përvojën shumëvjecare si dhe me edukim dhe avancim të vazhdueshëm në përputhje me zhvillimin e teknologjisë, ne jemi në gjendje të zgjidhim edhe problemet më komplekse. Kemi pjesë rezerve në depon tonë, gjë e cila na jep mundësinë të ju përgjigjemi në çdo kohë kërkesave të juaja pas shitjes dhe t’iu ofrojmë klientëve tanë shërbime të shpejta me kualitet sa më të lartë.

Servisim dhe riparim gjatë dhe pas garancionit

Diagnostifikimi, riparimi dhe profilaksia e kompjuterave, laptopëve, celularëve smartphone, tabletëve dhe gjithçka tjetër nga bota IT

Diagnostifikimi, riparimi dhe profilaksia e printerëve

Instalim dhe azhurimi i softuerëve

Infrastrukturë e rrjetit

Reagim i shpejtë dhe adekuat gjatë problemeve emergjente