20 years experience in the IT world!

Acronis

Acronis bashkon mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë kibernetike për të siguruar mbrojtje të integruar dhe të automatizuar kibernetike me te cilen zgjedh problemin e sigurisë, aksesit, privatësisë, autentikimit dhe sfidat e sigurisë (SAPAS) të botës moderne digjitale.

Me modelet fleksibile per vendosje të cilat iu përshtaten nevojave të ofruesve të shërbimeve dhe profesionistëve të IT, Acronis siguron mbrojtje kompjuterike superiore te të dhënave, aplikacioneve dhe sistemeve të gjeneratave të reja me anti-malware, backup, dhe zgjidhje të sigurta për menaxhim.
Me teknologjitë anti-malware për autentikimi të bazuar ne AI dhe blockchain, Acronis mbron çdo mjedis – nga cloud deri në hybrid e në atë fizik – me një çmim të ulët dhe të volitshëm.

Zgjidhjet e Acronis

Acronis Cyber Protect

Acronis Cyber Protect integron kopje rezerve (backup), gjeneratën e re të anti-malware e bazuar na AI dhe menaxhimin me mbrojtjen në një zgjidhje. Integrimi i më shumë teknologjive në një zgjidhje jo vetëm që rrit besueshmërinë – por gjithashtu zvogëlon kohën e nevojshme për të mësuar dhe mirëmbajtur zgjidhjet. Me Acronis Cyber Protect ju fitoni një zgjidhje të integruar që siguron mbrojtje të plotë ndaj kërcënimeve të sotme.

Acronis Storage

Si një zgjidhje softuerike për ruajtjen e të dhënave, Acronis Storage përmbush premtimin e tij për ruajtje të shpejtë, universale, të sigurt, efikase, të vertetuar të të dhënave, që menaxhon dosjet dhe të dhënat. Ai transformon hapësirën per ruajtje të të dhënave në mënyrë që ofruesit e shërbimeve të mund të ofrojnë shërbime të pasura me funksione, të eleminojnë pajisje të shtrenjta të harduerit dhe të kenë kontroll mbi TCO.

Acronis Backup

Duke kombinuar kopjet rezerve me teknologjitë ransomware, Acronis Cyber Backup siguron mbrojtjen që u nevojitet organizatave të sotme për tju shmangur ngecjeve, klientëve të palumtur dhe humbjeve të të ardhurave. Me mbështetjen e më shumë se 20 platformave, ajo mbron çdo ngarkesë pune dhe kursen para.

Acronis True Image

Acronis True Image Cloud është softuer me bazë abonimi plus shërbim që siguron kopje rezerve lokale dhe online, me kopje rezerve të pakufizuar ne cloud dhe gjithashtu ofron kopje rezerve të telefonave celularë dhe tabletëve. Versione të njëpasnjëshme të Acronis True Image janë lëshimet rezervë lokale.