20 years experience in the IT world!

Корпоративна структура

Одбор на директори

Јордан Димитровски

Главен Извршен директор

Човекот кој ја започна успешната приказна на компанијата уште во 2000-тата година и кој со своето акумулирано знаење, искуство и визија успеа да ја издигне како една од најдобрите и најпрепознатливи ИТ компании во Македонија.
Дипломиран инженер по информатички науки, роден на 23.05.1979 година во Гостивар.

Марко Андонов

Независен неизвршен член и Претседател на Одборот на директори

Универзитетски професор и експерт од областа на корпоративното право и правото на хартии од вредност, кој повеќе од 15 години работи на споменатата проблематика, како на академско, така и на стручно (практично) ниво. Роден на 06.03.1981 година во Скопје.

Кирил Смилевски

Неизвршен член на Одборот на директори

Специјалист со повеќе од 15 години искуство во бизнисот и дистрибуцијата на ИТ технологии. Во АИТОНИКС АД го раководи секторот за продажба и продукт менаџмент. Дипломиран инженер, роден на 26.06.1979 година во Скопје.