20 years experience in the IT world!

Кариера

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ИКТ ОПРЕМА ВО СЕКТОР ЗА СЕРВИС И ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на…

Internship Program

AITONIX is one of the largest companies for IT distribution and software development that operates on the Macedonian market and in the markets in the neighboring Balkan countries (Albania, Kosovo,…