20 years experience in the IT world!

Кариера

IT SYSTEM ADMINISTRATOR

AITONIX is one of the largest IT wholesale distribution and software design company that operates on the Macedonian market and the neighboring markets as well, including Albania, Kosovo and Bulgaria.…

Работна позиција: Front-End Developer

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на бизнис…

Работна позиција: Quality Assurance Specialist

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на бизнис…